Hur mycket tv är för mycket?

Datum: 8 June, 2017
Kompetensutveckling

Newcastle University:

I en färsk studie av professor James Law och kollegor undersökte man bland annat samband mellan tv-tittande i förskoleåldern och språkförmåga vid 11 års ålder. Studiens huvudsyfte var att systematiskt ta reda på vilka aktiviteter som verkar gynna språkutvecklingen, bland annat högläsning och biblioteksbesök. Data från över 5 000 barn analyserades med så kallad kvantil analys och man visar bland annat att tv-tittade på upp till tre timmar per dag inte verkar vara skadligt för barns språkutveckling. Men för barn med svagare utgångsläge är överdrivet tv-tittande förknippat med sämre språkförmåga vid 11 års ålder.

Studien visar också att mängden högläsning vid 3 och 5 års ålder korrelerar positivt med språkförmåga vid 11 års ålder. Högläsningens goda effekter verkar vara störst för barnen med svagare språkförmåga.

James Law menar att det inte bara är själva mängden tv-tittande, utan hur man tittar på tv som är viktigt. Att aktivt titta på tv tillsammans med sitt barn och att samtala om det man ser innebär en positiv upplevelse för såväl förälder som barn men det blir problematiskt om tv:n fungerar som barnvakt.

Resultaten ligger i linje med en tidigare studie, där McKean med kollegor poängterar att familjens materiella och kulturella kapital måste tas med i beräkningarna när man genomför språklig intervention.

 

Law, J., King, T. , Rush, R., Westrupp, E., & Reilly, S. (2017) Early home activities and oral language skills. (In press) Child Development.

McKean, C., Mensah, F. K., Eadie, P., Bavin, E. L., Bretherton, L., Cini, E, & Reilly, S. (2015) Levers for language growth: characteristics and predictors of language trajectories between 4 and 7 years. PLoS ONE 10(8): e0134251.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.