Hur man bäst tillgodoser behovet av språkligt stöd till flerspråkiga barn och vuxna

Datum: 27 May, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Multilingual and multicultural affairs committee inom IALP har sammanställt en lista på svar på ofta förekommande frågor från logopeder om hur man bäst tillgodoser behovet av språkligt stöd till flerspråkiga barn och vuxna.

Sammanställningen berör dessa områden:

  • Progressiv afasi och Alzheimers sjukdom. Tex svarar experterna på frågan om flerspråkiga personer med progressiv primär eller sekundär afasi alltid återhämtar sitt första språk de lärt sig eller det mest dominanta språket före afasin, bättre än det andra/svagare språket.

Dessa dokument finns på IALP:s hemsida.

Än så länge är alla dokumenten på engelska, men de kommer att översättas till svenska, framförallt dokumentet, Parental concerns, som vänder sig till flerspråkiga föräldrar. Det finns också möjligheter att översätta det till arabiska genom kollegerna i Israel. Målet är givetvis att dokumentet efterhand översätts också till andra språk.

Alla som känner att de vill ta del i översättningsarbetet är mer än välkomna (hör av dig i så fall till evakristinasalameh@gmail.com)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.