Hur lär man barn att läsa?

Datum: 23 August, 2019
Logopedi

Forskning.se 19 augusti:

Illustration : Emma Hanquist

Det finns bara ett sätt att lära barn att läsa som har tillräckligt stöd i forskningen, nämligen inlärning som går ut på att eleverna lär sig koppla ihop bokstäver och ljud för att därefter sammanfoga ljuden till ord, det vill säga syntetisk läsning, ljudmetoden, analytisk läsning eller phonics. Logopeden och forskare Anna Eva Hallin, Karolinska institutet och professor Stefan Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i artikeln.

– Sedan mitten av 80-talet har evidensen varit solid för att läs och skrivsvårigheter kan förebyggas med rätt träning, säger Anna Eva Hallin.

Undervisning i hur man ljudar är särskilt viktig för barn med läs- och svårigheter/dyslexi. Se även litteraturöversikten från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) från 2014, Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser, ett arbete som leddes av Stefan Samuelsson.

– Går man igenom den forskning som finns och som håller de stränga krav som SBU ställde upp, går det att konstatera att den enda metoden för tidiga läs- och skrivsvårigheter som har vetenskapligt stöd är phonics, säger Samuelsson.

Läs hela artikeln på Forskning.se!

Se även: Kunskapsöversikt om läs och skrivundervisning för yngre elever (Vetenskapsrådet)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.