Hur jobbar logopeder med e-hälsa?

Datum: 1 March, 2021
Europeiska Logopedidagen, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 1 2021:

I samband med årets europeiska logopedidag som firas varje år den 6 mars gör tidningen Logopeden nedslag bland logopeder runt om i landet för att höra efter om och hur man arbetar med logopedi på distans– både i vanliga fall och under rådande pandemi. 

Emelia Fjällström, logoped i ett autismteam på Barn -och ungdomshabiliteringen samt på BUP i Region Jämtland-Härjedalen: 

–Vi hade börjat använda digitala lösningar innan pandemin på grund av de stora avstånden i regionen men inte i så stor omfattning. Vi hade vissa möten med skola/förskola och vårdnadshavare på distans. Nu använder vi digitala lösningar i alla möten där det är möjligt, framför allt möten med patientens nätverk men vi har provat att handleda föräldrar och förskolepersonal på länk när även barnet är med. Vi har också haft utbildningar om autism via länk och livestream.  

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.