Hur jobbar logopeder med e-hälsa?

Datum: 4 March, 2021
Europeiska Logopedidagen, Logopedi

I samband med årets europeiska logopedidag som firas varje år den 6 mars gör tidningen Logopeden nedslag bland logopeder runt om i landet för att höra efter om och hur man arbetar med logopedi på distans– både i vanliga fall och under rådande pandemi. 

Anna Aronsson, neurologoped i Region Jönköping:

–Innan pandemin hade vi inga möjligheter till distansbesök, men vi hade önskat det sedan länge. En del patientinformationsmaterial har funnits på 1177. Nu använder vi plattformen Visiba Care där vi både kan ha enskilda patientbesök och gruppbesök med upp till 9 deltagare. Många patienter tackar dock nej, på grund av teknik-ovana eller andra anledningar. Med vissa patienter kan digitala besök vara svåra att genomföra, exempelvis på grund av kognitiva svårigheter.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.