Hur jobbar logopeder med e-hälsa?

Datum: 2 March, 2021
Europeiska Logopedidagen, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 1 2021:

I samband med årets europeiska logopedidag som firas varje år den 6 mars gör tidningen Logopeden nedslag bland logopeder runt om i landet för att höra efter om och hur man arbetar med logopedi på distans– både i vanliga fall och under rådande pandemi. 

Ida Bergh, hjälpmedelskonsulent i Region Dalarna: 

–Vi använde digitala lösningar ganska liten utsträckning men hade som målsättning inför 2020 att komma igång med digitala utprovningar, bland annat eftersom vi har långa avstånd. Det blev ju mer aktuellt än vad vi hade kunnat förutspå. Vi har tillgång till flera olika digitala system varav Virtuella mötesrum och Min Vård är godkända för patientkontakt och vi har nu haft ett mindre antal utprovningar som varit helt eller delvis digitala. Överlag har det fungerat ganska bra och det finns en förståelse hos alla parter för eventuellt tekniskt strul. Vi har också genomfört en digital temadag som livesändes via Youtube och en nationell kongress för hjälpmedelskonsulenter via Virtuella mötesrum.  

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.