Hur blir man doktorand?

Datum: 5 March, 2021
Kompetensutveckling

Tidningen Logopeden nr 2 2021:
Precis som med masterexamen kan man med logopedutbildningen som grund söka forskarutbildning inom flera olika ämnen.

Forskarutbildning  

Forskarutbildning som leder till doktorsexamen motsvarar fyra år på heltid, som förutom avhandlingsprojektet också omfattar en andel kurser eller andra poänggivande moment. Olika lärosäten och institutioner har olika krav på antal högskolepoäng som ska tas inom ramen för den fyraåriga forskarutbildningen, vanligt är 30 eller 60 hp. 

Doktorandanställning 

Högskoleförordningen föreskriver att man som forskarstuderande i första hand ska anställas som doktorand, vilket innebär större trygghet än andra finansieringsformer. Institutionstjänstgöring kan ingå i doktorandanställningen på maximalt 20 % av full arbetstid och innebär ofta undervisning eller administrativa uppgifter. Anställningen förlängs då motsvarande omfattningen på institutionstjänstgöringen. Om man under hela studietiden haft full institutionstjänstgöring blir doktorandtiden alltså fem år istället för fyra år. Förlängning av anställningen får man också om man varit sjukskriven, föräldraledig eller haft fackliga uppdrag.  

Som statligt anställd doktorand omfattas man av olika kollektivavtal, bland annat har man längre semester, ersättning för sjukvårdskostnader och föräldrapenningtillägg samt tjänstepension. Vid de flesta lärosäten finns också lokala kollektivavtal om doktorandlöner, ofta benämnda doktorandstegar. Ingångslönen ligger ofta ett spann mellan 25 000 och 30 000 kr/månad. 

En längre version av artikeln finns i senaste numret av tidningen Logopeden!

Läs också:

Att ta masterexamen som logoped

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.