Hur används rikshandboken i barnhälsovård?

Datum: 27 June, 2016
Kompetensutveckling

Syftet med rikshandboken i barnhälsovård är en jämlik vård. Men en ny studie visar att erfarna sjuksköterskor använder den mindre än kolleger med kort tid i yrket. Johanna Tell, distriktssköterska och samordnare för barnhälsovården i Blekinge, har undersökt hur den webbaserade Rikshandboken i barnhälsovård används av sjuksköterskor inom barnhälsovården. Studien genomfördes inom ramen för Tells doktorsavhandling i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola.

– Även en sjuksköterska med flera år i yrket måste följa med i kunskapsutvecklingen. Annars finns risken att man fortsätter ge råd som var aktuella för tio år sedan, men som inte gäller längre. Det är en patientsäkerhetsfråga, säger Johanna Tell.

Det nya barnhälsovårdsprogrammet kom 2014, men är än så länge bara helt infört i två landsting. Programmet har ersatt de allmänna råd som tidigare gavs ut av Socialstyrelsen och ska vara en garanti för en jämlik barnhälsovård. I rikshandboken finns programmet i sin helhet. Enligt Johanna Tell behövs insatser för att handboken ska användas mer över hela landet och för att även erfarna sjuksköterskor ska söka kunskap där. Under hösten fortsätter hon att studera hur handboken används. Hon ska ta reda på hur barnhälsovårdssjuksköterskorna vill att den utvecklas för att bäst möta deras behov av stöd i sitt arbete.

Läs på Vårdfokus.se!

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Barnhälsovården fortsatt ojämlik – Logopedforum
7 år sedan
[…] många landsting ännu saknar barnhälsovårdslogopeder. Vi har tidigare skrivit här i bloggen om hur rikshandboken i barnhälsovård används och i tidningen Logopeden om nätverket för […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.