Hörande teckenspråkig pojke hamnar mellan stolarna

Datum: 31 May, 2016
Logopedi

Sydsvenskan: Jack Blomberg är snart sex år, har lindrig autism och  grav taldyspraxi. Han har nyligen börjat lära sig teckenspråk och föräldrarnas önskan är att han ska få börja i förskoleklass i en teckenspråkig miljö.  Jacks föräldrar insåg att hans tal inte utvecklades mer och började då lära honom teckenspråk istället för  tecken som stöd. Det gjorde stor skillnad. Han började sova mycket bättre och vaknade inte längre om nätterna efter mardrömmar.

Men nu är Jacks föräldrar mycket bekymrade. I höst ska Jack Blomberg börja i förskoleklass på en skola, där elever och lärare inte pratar teckenspråk.
Familjen har ansökt om en plats på Östervångsskolan, där elever och lärare talar teckenspråk. Där är ett av antagningskriterierna att man ska ha nedsatt hörsel, vilket Jack inte har. Däremot angavs i svaret på familjens ansökan att Jack inte använder teckenspråk, vilket alltså är felaktigt.  Trots nya utlåtanden från logoped och psykolog, som intygar att Jack behöver en teckenspråksmiljö, blev svaret  att den nya ansökan inte skulle beaktas. Istället hänvisas familjen till Hällsboskolan, som finns i Umeå och Stockholm.
Föräldrarna vill att Jack ska ha rätt till ett språk och samma möjligheter att utvecklas som andra barn. De vill inte att hans liv ska fortsätta som det ser ut idag med beroende av en resursperson.
Kommentar: Hällsboskolan är statens specialskolor för barn med grav språkstörning. Talapraxi däremot är en talstörning. Dessutom erbjuder Hällsboskolan vad jag vet INTE en teckenspråksmiljö. 
DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.