Hjälp äldre att äta säkert!

Datum: 13 June, 2024
Logopedi, Opinionsbildning

Västerbottningen 2024-06-11:

Det är av yttersta vikt att Västerbottens kommuner skyndsamt tar tag i att utreda och anställa logopeder inom äldreomsorgen, skriver Logopedförbundet Västerbotten och Afasiföreningen Västerbotten.

Viktig yrkesgrupp saknas

Att få ät- och sväljsvårigheter eller att inte kunna göra sig förstådd innebär stora inskränkningar i en persons liv, men i Västerbottens glesbygd och i flertalet kommuner saknas till stor del logopeder, som är den profession som har kompetens att hjälpa äldre med sväljningssvårigheter och/eller kommunikationssvårigheter. Rätt insatser minskar risken för allvarliga hälsokomplikationer och ökar livskvaliteten markant.

Stor andel på boenden har sväljsvårigheter

Lokalföreningen i Västerbotten och Afasiföreningen påtalar bland annat att förekomsten av sväljsvårigheter på vårdboenden är kan vara så hög som över 80 procent och man nämner även att den vanligaste dödsorsaken hos demenssjuka är lunginflammation orsakad av felsväljningar.

En logoped kan bidra med en bedömning av sväljfunktionen och ge råd gällande konsistensanpassning, kompenserande strategier samt träningsprogram som i vissa fall kan förbättra sväljfunktionen. Därför vill Logopedförbundet Västerbotten och Afasiföreningen Västerbotten se en satsning på logopeder inom äldreomsorgen.

Läs hela debattinlägget!

Hjälp äldre att äta säkert

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.