Hederspris till bok om språklig sårbarhet

Datum: 19 August, 2016
Kompetensutveckling, Övrigt

Studentlitteratur delar ut Kurslitteraturens hederspris till boken Språklig sårbarhet i förskola och skola. Genom att mynta begreppet ger författarna till boken  en mer nyanserad bild av elevers språkliga förmåga och kunskap om hur man arbetar pedagogiskt för att förebygga och lindra sårbarheten. 

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur.  Motiveringen från juryn lyder:

”Författarna lanserar begreppet barn och ungdomar i språklig sårbarhet som kan användas oavsett om sårbarheten rör språket i sig eller bemästrandet av det, och oavsett om problemen är permanenta eller tillfälliga. Boken ger förskolans och skolans personal ovärderlig kunskap om hur man kan arbeta pedagogiskt för att förebygga och lindra språklig sårbarhet. Målet är att låta alla barn få samma självklara möjlighet till språkutveckling och social samvaro, till kunskapande och vänskapande.”

Författarna till boken är Barbro Bruce, , Anna-Karin Svensson, Eva Sventelius samt Ulrika Ivarsson. De menar att den språkliga sårbarheten uppstår som en obalans mellan elevens språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer. Det innebär att sårbarheten ökar i takt med att de språkliga kraven i skolan blir högre.

– Begreppet språklig sårbarhet innebär ett paradigmskifte från att i skolans värld tidigare ha tillämpat sjukvårdens diagnos ”språkstörning” till att istället se pedagogiska möjligheter. Det nya begreppet sätter fokus på lärandemiljöns och pedagogikens roll för att stödja och främja språkutveckling i undervisning och lärande, säger bokens författare.

Pressmeddelande från Studentlitteratur

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.