Har logopeder en roll att spela inom rättsväsendet?

Datum: 29 September, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 3 2022

Social kommunikationsförmåga

Att personer som sitter fängslade kan ha många sårbarhetsfaktorer i sin bakgrund är något som har uppmärksammats både i forskning och media. Under ESLA:s kongress i Salzburg i maj 2022 presenterade Arve Asbjørnsen, professor i logopedi vid Universitetet i Bergen,  en undersökning av social kommunikationsförmåga hos intagna i Norge. I studien inkluderades 877 deltagare som fick svara på frågorna i La Trobe Communication Questionnaire (LCQ), ett instrument som ursprungligen är framtaget för undersökning av social kommunikationsförmåga hos personer med traumatisk hjärnskada. Analysen visade en skillnad i resultat på LCQ mellan deltagare som hade självrapporterade läs- och språksvårigheter och deltagare som inte rapporterade någon språklig påverkan. Vilka delar av LCQ som fick högst utslag skilde sig också åt, exempelvis mellan gruppen med språklig påverkan och gruppen som rapporterade sig ha adhd. LCQ kan alltså vara användbart och relevant som bedömningsinstrument för den aktuella gruppen, givet att underlaget också används i kriminalvårdande insatser. 

Logopeders roll?

Logopedförbundet har under det senaste året fått frågor från medlemmar om logopeders eventuella roll inom rättsväsendet. På årsmötet för Stockholms lokalförening i våras medverkade Brottsofferjourens förbundsordförande Sven-Erik Alhem som poängterade den bristande rättssäkerhet som kan bli konsekvensen i en förhandling där kommunikationen inte anpassas till den åtalades språkliga och kommunikativa förmågor. Sven-Erik Alhem menade att logopeder kan ha en roll att spela i utbildning av olika aktörer inom rättsväsendet och uppmuntrade oss som kår att påbörja en dialog. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.