Häng med på doktorspromovering!

Datum: 13 June, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Lunds universitets pressavdelning följde logopeden och medicine doktorn Susanna Whitling under den högtidliga promoveringen i Lund. Vårens promoveringshögtid var större än någonsin men avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi är en av de minsta. Susanna passade på att propagera för logopeder!

Whitling har inom ramen för sitt avhandlingsarbete bland annat utvecklat ett röstbelastningstest och undersökt vad som skiljer personer som upplever röstbesvär från personer som inte gör det. Resultaten visade att de personer som tillhörde gruppen utan röstbesvär relativt sett skattade sig högst på skalan för hur trötta de blev av röstbelastningen. Det förefaller alltså som att ha stark reaktion mot röstbelastning är en indikation på god rösthälsa.

Dessutom har Susanna Whitling utfört en blindad och randomiserad longitudinell studie där total och relativ röstvila efter stämbandsoperation jämfördes. Studien visar att det inte verkar vara skadligt att använda rösten direkt efter operation och att de som fått använda rösten dessutom skattade bättre röstfunktion vid långtidsuppföljningen.

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.