Handbok om omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning

Datum: 7 February, 2022
Kompetensutveckling, Logopedi

Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga (NKA) gav nyligen ut boken Avancerad omvårdnad i vardagen som bland annat innehåller information om AKK och nutrition.

Handboken är skriven av habiliteringsläkare och möjliggörare/praktiker vid NKA Ann-Kristin Ölund och finns fritt tillgängligt på NKA:s hemsida. Det är en vidareutvecklad och uppdaterad version av boken Medicinsk omvårdnad från 2012, även den författad av Ölund. Innehålet har granskats av personer i arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom Svensk Neuropediatrisk förening och Svensk läkarförening för habiliteringsmedicin samt av personer med olika professioner inom habilitering och sjukvård.

Boken vänder sig till anhöriga, personliga assistenter, vård- och omsorgspersonal och andra som möter barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar. För habiliteringspersonal kan handboken också bli användbar, inte minst i fortbildnings- och handledningssammanhang.

Mycket relevant material finns också på NKA:s hemsida.

Avancerad omvårdnad i vardagen

NKA:s hemsida

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.