Grammatik ingen medfödd förmåga

Datum: 8 March, 2017
Kompetensutveckling

Frågan om huruvida barns grammatiska förmåga är medfödd eller inlärd har länge varit en knäckfråga inom språkforskningen med en ständigt pågående debatt mellan generativister och konstruktivister.

I den nyligen publicerade artikeln The Emergence of an Abstract Grammatical Category in Children’s Early Speech (Meylan et al. 2017, Psychological Science) har man analyserat specifika aspekter av små barns tidiga grammatiska utveckling utifrån omfattande korpusdata och en bayesiansk statistisk modell och kommit fram till att regelstyrd grammatisk kunskap växer fram gradvis med en signifikant ökning kring 24 månaders ålder, vilket alltså ger stöd åt hypotesen att den grammatiska förmågan är inlärd snarare än medfödd.

Forskarna bakom studien betonar vikten av att dokumentera och sammanställa vad som händer i barns språkutveckling under de två första levnadsåren, där vår kunskap ännu är begränsad. Vid Stanford University har man också byggt upp en öppen databas, Wordbank (ja, det finns även svenska data!) där man sammanställer information om barns ordförråd och tidiga språkutveckling.

Pressmeddelande från Stanford University

Pågående svensk forskning om tidig språkutveckling, MINT-projektet

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.