Goda nyheter från Umeå!

Datum: 31 March, 2017
Logopedi, Opinionsbildning

Umeå Kommun: 

Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeå kommun utvecklar sin verksamhet. Via en resursförstärkning (logoped 50 procent) ska verksamheten erbjuda ett likvärdigt stöd för alla förskolebarn i språklig sårbarhet.
– Kompetenscentrum får med resursen möjlighet att höja kompetensen för specialpedagoger och förskolechefer för att utveckla den kommunikativa lärmiljön på förskolan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.
Inför höstterminen 2017 fortsätter också språkförskolans Språkstegens verksamhet med stöd av logoped (50 procent). Verksamheten är en samverkan mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landstings logopedmottagning och vänder sig till förskolebarn med svåra språkstörningar. Språkförskolans logopedtjänst finansieras av landstinget, vilket inte framgår av Umeå kommuns pressmeddelande.

Tidigare blogginlägg om språkförskolan i Umeå

Tidigare blogginlägg om bristande resurser på logopedmottagningen i Umeå

Tack till Christina Nordlund och Ulrika Fransson för tipset!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.