God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

I april kom det närmare 500 sidor långa huvudbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. I utredningens ursprungliga direktiv anges bland annat att man ska redovisa vad som krävs för en nationellt samordnad förändring av svensk hälso- och sjukvård. I det uppdraget ingår att analysera hur ett genomförande skulle kunna ske i … Continue reading God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem