God arbetsmarknad för logopeder i Finland

Yle: På många håll i Finland är efterfrågan betydligt större än tillgången vad gäller logopeder eller talterapeuter som är den finlandssvenska beteckningen på yrket. I vissa regioner står tjänster vakanta och man får ta till inhyrda logopeder. När Michaela Holm i gymnasiet insåg att logopedi kombinerar både medicin och psykologi visste hon att hon hade … Continue reading God arbetsmarknad för logopeder i Finland