Gester och språkstörning

Datum: 6 April, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Använder barn med språkstörning gester som kompensatorisk strategi? Detta undersökte Charlotte Wray och kollegor hos 21 barn med språkstörning, barn med typisk utveckling samt barn med “low language and educational concerns”.

Barnen med språkstörning var sämre än jämnåriga vad gällde imitation och elicitering av gester. Däremot uppmättes ingen skillnad i den totala andelen gester. Det fanns också tecken på att barnen med språkstörning använde gester för att ersätta ord som de hade svårt att uttala/mobilisera.

Artikelförfattarna menar att resultaten styrker idén om att gester och verbalt språk tillsammans utgör ett nära sammankopplat kommunikationssystem där brister vad gäller användning av gester kan iakttas parallellt med verbala svårigheter och att det verkar finnas en kvalitativ snarare än kvantitativ skillnad när det gäller gester hos barn med språkstörning respektive barn med typisk utveckling.

Charlotte Wray, Natalie Saunders, Rosie McGuire, Georgia Cousins, and Courtenay Frazier Norbury (2017). Gesture Production in Language Impairment: It’s Quality, Not Quantity, That Matters. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Newly Published. doi:10.1044/2016

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.