Funktionell kommunikation och afasi

För ett år sedan publicerades en studie som undersöker vad funktionell kommunikation vid afasi egentligen är. Några övergripande slutsatser är att flera mått behövs för att beskriva en patients funktionella kommunikation och att behandling som även fokuserar på ickespråkliga aspekter av kognition kan ha positiv effekt. Funktionell kommunikation Funktionell kommunikation brukar definieras som förmågan att … Continue reading Funktionell kommunikation och afasi