Framgångsrikt teamarbete inom tandvård i Skåne

Datum: 20 January, 2017
Logopedi

Folktandvården Skåne: Inom Folktandvården Skåne finns det så kallade OMO-teamet, ett specialistteam för att ta hand om barn och ungdomar med allvarliga problem i munnen. Mer än tio års framgångsrikt arbete har gett ett stort tal barn och unga ökad livskvalitet.

– För många är munnen ett känsligt område men det finns mycket som går att förbättra, förklarar Margareta Borgström, specialisttandläkare.

En fredag i månaden samlas specialister på barn och unga med olika oralmotoriska problem,  för ett gemensamt uppdrag. Förutom specialisttandläkare är det logopeder både från barn- och ungdomshabiliteringen och från sjukhusets logopedmottagning samt en koordinator . Med yrkeskännedom och erfarenhet tar de emot barn och ungdomar som blivit remitterade från andra tandläkare, logopeder eller barn- och ungdomshabilitering för utredning av olika oralmotoriska problem. Ofta innebär problemen stora svårigheter med att tala, munandas, tugga, gapa eller med salivläckage. Tillsammans går teamet igenom situationen och gör gemensamma bedömningar med utgångspunkt i respektive kompetens.

– Detta är vår styrka. Vi kommer från olika delar av vården och med olika ögon men med ett enda gemensamt mål: att bedöma helheten och hitta den bästa lösningen för patienten, förklarar logoped Linda Fridholm.

– Vi gör en helhetsbedömning av bettstatus, ansikts- och munmotorik. Utifrån detta gör vi upp en behandlingsplan, förklarar Margareta Borgström.

Huvuddelen av patienterna har sina rötter i Malmös närområde även om en del blivit remitterade från landstingen i Småland och Blekinge. OMO-teamets verksamhet är dock så ovanlig, sannolikt unik för Sverige, att den inte riktigt nått ut.

Läs hela pressmeddelandet!

Känner ni till fler liknande team kring barn med oralmotoriska svårigheter?

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.