Fortsatt kritik mot NKS

Datum: 2 May, 2019
Övrigt

Dagens Medicin; Läkartidningen; Karolinska.se april 2019:

Region Stockholms revisorer riktar svidande kritik mot Nya Karolinska sjukhuset. Som en del av åtgärderna för att få ordning på ekonomin råder anställningsstopp på NKS från och med 1 maj.

Över 800 miljoner back

Sjukhusets fjolårsresultat är 852 miljoner sämre än budget. Revisorerna efterlyser skyndsamma åtgärder och konstaterar även att sjukhuset inte heller har uppnått vårdgarantin. NKS uppnår inte heller målet vad gäller säkrad kompetensförsörjning även om det finns en viss förbättring vad gäller läkare och undersköterskor. Flytten har påverkat vårdproduktionen negativt och sammantaget får det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet omdömet “otillfredsställande”. Kostnaderna fortsätter att öka och upphandlingarna följer inte gällande regelverk, bland annat gällande bemanningstjänster.

Anställningsstopp

Som ett led att få ordning på ekonomin inför NKS nu anställningsstopp från 1 maj och tills vidare. Dessutom införs ett centralt dispensförfarande som innebär att det är sjukhusdirektören som tar beslut om eventuella dispenser.

– Personalkostnaderna är av naturliga skäl vår största kostnadspost och har därför stor påverkan på vår ekonomi. Vi kommer att göra noggranna bedömningar bland annat kring patientsäkerhet av om och var det behövs anställas personal, och vi kommer att prioritera vårdnära personal, säger hr-direktör Patricia Enocsson i ett pressmeddelande.

Karolinska sågas av revisorerna

Karolinska inför anställningsstopp

Pressmeddelande: anställningsstopp

För ungefär ett år sedan rapporterade vi om Nya Karolinska Sjukhuset ur logopeders perspektiv, läs mer om det i tidningen Logopeden nr 2 2018.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.