Första detaljerade kartan visar språket i vår hjärna

Datum: 2 May, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Dagens Nyheter: Vi sorterar ord i olika kategorier, och använder en mycket större del av båda hjärnhalvorna än vi trott när vi lyssnar på någon som talar. Det visar den första detaljerade kartan över språket i hjärnbarken. Kartan bjöd på flera överraskningar:  hittills har vi trott att det framför allt är vänster hjärnhalva som är ansvarig för språket, men neurologen Alexander Huth och hans medarbetare såg att mycket större delar av båda sidorna av hjärnbarken var aktiva.

Sju försökspersoner fick under flera timmar lyssna på berättelser från podcasten The Moth medan forskare från Berkeleyuniversitetet i Kalifornien studerades deras hjärnor med hjälp av magnetkamera. Man upptäckte att  hjärnan många olika kategorier att sortera in orden i, som uttryck som har att göra med människor, visuella begrepp som färger och former, siffror, platser och liknande.

– Det var förvånande att uppdelningen var så utförlig. Det finns många små områden, och en hel del duplicering. Det är inte bara ett område som handlar om människor utan flera, säger Alexander Huth.

Hur hjärnan organiserade språket var även förvånansvärt lika hos alla försökspersonerna. Undersökningen visar också vilka ord hjärnan gör mest skillnad på. Sociala begrepp och känslointryck, och hur saker ser ut och känns skiljer sig mest från uttryck om tid och plats.

 

Per Östberg, docent i logopedi vid Karolinska institutet i Stockholm, är imponerad av studien.

– Det är en mycket intressant studie som lyfter ambitionsnivån inom området. Med hjälp av de levande berättelserna och avancerad språkteknologi har de gett oss en helt ny bild av hur hjärnan arbetar när vi använder språket, säger han.

Experimentet beskrivs i en artikel i tidsskriften Nature.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.