Förskrivare behöver mer utbildning om kommunikationshjälpmedel

Datum: 3 January, 2023
Logopedi, Opinionsbildning

Dagens Medicin, 2023-01-02:

I ett debattinlägg i Dagens Medicin skriver Lise Lidbäck, Neuro och Magnus Andén, Riksföreningen JAG om bristerna när det gäller kommunikationshjälpmedel.

Andén och Lidbäck betonar vikten av att kunna göra sig förstådd och kunna berätta om hur man mår eller vad man vill och trycker också på fungerande kommunikation skapar delaktighet och självständighet. Men tyvärr är tillgången till kommunikationshjälpmedel ojämlik och dessutom är förskrivningen restriktiv. Det finns stora regionala skillnader i förskrivningen och debattörerna vill därför se nationell statistik över hjälpmedelsförskrivning för att främja likvärdigheten. Man vill också att politiker och beslutsfattare ska öka sin kunskap om vilka möjligheter som adekvata kommunikationshjälpmedel innebär både för brukaren och för närstående.

Möjligheten att kommunicera skapar delaktighet och självständighet.

Magnus Andén & Lise Lidbäck (2023)

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar riskerar att diskrimineras eftersom man ofta måste bevisa att man kan använda hjälpmedlet innan man får det beviljat, något som debattörerna beskriver som IQ-diskriminering. Skribenterna vill att det ska finnas bättre möjligheter att låna och träna på mer avancerade kommunikationshjälpmedel under längre tid och i trygga miljöer. Personliga assistenter behöver mer stöd och utbildning för att kunna assistera i hjälpmedelsanvändningen.

Debattörerna anser också att kommunikationshjälpmedel behöver få större utrymme under förskrivarnas utbildning och menar även att fortbildning behövs bland yrkesverksamma logopeder och arbetsterapeuter.

Vad tycker du?

Upplever du att du fick tillräcklig kunskap från logopedutbildningen när det gäller kommunikationshjälpmedel och förskrivning? Du som är yrkesverksam: får du adekvat kompetensutveckling för att känna dig trygg med utprovning och inträning av AKK-hjälpmedel?

Läs hela debattinlägget!

Förskrivare behöver mer utbildning om kommunikationshjälpmedel

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.