Förskolor växlar upp arbetet med barns språkutveckling

Datum: 14 December, 2022
Logopedi

Vårt Göteborg 2022-12-08:

Göteborgs stads tidning Vårt Göteborg rapporterade nyligen om hur förskolor i Biskopsgården, ett särskilt utsatt område, jobbar med att förbättra det språkutvecklande arbetet i förskolan.

Genom åren har förskolorna i Biskopsgården, som har låg andel barn med svenska som förstaspråk och många medarbetare med annat modersmål än svenska, genomfört olika satsningar för att stärka barns språkutveckling men utan att nå önskad effekt. Ett rektorsteam har därför beslutat sig för att intensifiera arbete med barnens språkutveckling och vill skapa långsiktighet i arbetsmetoderna. Till stöd har de bland annat logoped (och styrelseledamot i Logopedförbundet!) Lina Öinert som arbetar centralt i förskoleförvaltningen. Tillsammans med henne har rektorerna tagit fram en plan som sträcker sig flera år framåt i tiden.

Till att börja med har alla pedagoger tagit del av en gemensam föreläsning och de läser samma facklitteratur. Förskollärarna får handledning och stöd av både logoped och psykolog. Arbetslagen får handledning av specialpedagog. Fokus ligger på konkreta språkutvecklande strategier och återkoppling. På så sätt vill man öka pedagogernas medvetenhet om språkets betydelse för lärande och utveckling och om vad som gynnar utvecklingen.

Lina Öinert, logoped i Göteborgs stad. (foto: privat)

−  Varje pedagog får välja ut en strategi som den ska använda i vardagen tillsammans med barnen. Som verktyg används filminspelning, det blir ett sätt att rikta uppmärksamhet på sig själv och vad man kan göra som pedagog, berättar Lina Öinert.

Rektorerna tycker att arbetet märks i vardagen på förskolan. Det är mer prat i barngrupperna och personalen använder medvetet olika språkstärkande strategier, som att vänta in barnen och sätta ord på det barnen gör.

Läs hela artikeln!

Förskolor i Biskopsgården växlar upp arbetet med barns språkutveckling

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.