Förskolelogoped i Härryda

Datum: 8 July, 2024
Logopedi

Härryda kommun 2024-05-14:

Sara Söderberg är logoped i Härryda kommuns förskoleteam och presenteras i en intervju på Pedagog Härrydas webbplats.

Logopedrollen är relativt ny i kommunens förskoleteam och Sara Söderberg framhåller att de språkliga förmågorna grundläggs i förskoleåldern. Som logoped kan hon bidra till att göra förskolan kommunikativt och språklig tillgänglig för alla barn för att de så småningom ska klara av de högt ställda krav på språklig kompetens som finns i skolan.

– Min främsta roll blir att försöka vara en stödjande funktion för förskolorna i det språkfrämjande arbetssätt som bidrar till att barnen utvecklar förmågor inom tal, språk, kommunikation och litteracitet. Det är också viktigt att tidigt uppmärksamma de barn som har språkliga och kommunikativa utmaningar så att de tidigt får tillgång till insatser och stöd, berättar Sara.

Läs hela intervjun!

Sara Söderberg, logoped i förskoleteamet

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.