Forskning: lärares välbefinnande och klassrumsakustik

Datum: 28 September, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Lärare är klart överrepresenterade när det gäller arbetsrelaterade röstbesvär. Logoped och doktorand Suvi Karjalainen, Lunds universitet, har undersökt lärares rösthälsa och välbefinnande i relation till klassrumsakustik. Studien publicerades i våras och är en del av Karjalainens doktorandprojekt om bättre kommunikation och lärande i klassrum.

Kunskapen om ljudmiljö i klassrummet ur lärares perspektiv är hittills begränsad. I studien deltog 23 lärare som undervisade i årskurserna 3-6. Lärarna fick besvara en mängd frågor kring välbefinnande, exempelvis om stress och om rösthälsa (Rösthandikappindex, RHI). Man mätte klassrumsakustiken och undersökte sedan eventuella korrelationer mellan välbefinnande och akustiska aspekter.

Efter p-värdeskorrigering var korrelationerna visserligen inte statistiskt signifikanta men resultaten indikerar ändå att det verkar finnas en koppling mellan ventilationsbuller och röstsymptom och även samband med andra aspekter av bristande välbefinnande. Det visade sig också att lärare för yngre åldrar hade mer röstproblem än lärare som undervisade i högre årskurser. Ytterligare forskning med fler deltagare behövs!

Läs hela artikeln – open access!

Karjalainen, S., Brännström, J. K., Christensson, J., Sahlén, B., & Lyberg-Åhlander, V. (2020). A Pilot Study on the Relationship between Primary-School Teachers’ Well-Being and the Acoustics of their Classrooms. International Journal of Environmental Research and Public Health17(6), 2083. 

Suvi Karjalainen, Lunds universitet

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.