Forskning: bristande digital tillgänglighet

Datum: 25 November, 2020
Kompetensutveckling
Forskning: bristande digital tillgänglighet

Nyligen skrev Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Afasiförbundet ett debattinlägg med rubriken Det är dags att bryta det digitala utanförskapet. Samma tema är i fokus för en doktorsavhandling från KTH från 2019. Digitaliseringen tar snabbt över alla aspekter av samhället men det finns delar av befolkningen som måste kämpa för att kunna använda de digitala resurserna.

Forskning tillsammans med personer med funktionsnedsättning

Stefan Johansson, som annars arbetar på Begripsam, disputerade vid avdelningen för mediateknik och interaktionsdesign vid KTH med avhandlingen Design for Participation and Inclusion will Follow. Disabled People and the Digital Society. Johansson har forskat tillsammans med tre grupper av användare:

  • personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar
  • personer med psykiska hälsoproblem
  • hemlösa

En utgångspunkt för arbetet har nämligen varit att forskningsdata behöver tolkas i dialog mellan medlemmar av de gemenskaper som utforskas.

Att delta i det digitala samhället

Den övergripande frågeställningen var hur deltagandet i det digitala samhället kan förstås. Stefan Johansson har bland annat undersökt vilka typer av svårigheter personer från de tre olika grupperna stöter på när de använder internet och vilka lösningar, metoder och verktyg som behövs för att undersöka digital delaktighet hos personer med exempelvis kognitiva funktionsnedsättningar. Det visade sig bland annat att bland personer med olika funktionsnedsättningar var det kvinnor med afasi som använde internet absolut minst. Personer med språkliga nedsättningar rapporterade mer svårigheter vad gällde internetanvändning än någon annan grupp.

Planera för deltagande

Om man planerar för deltagande, till exempel genom att se till att personer med funktionsnedsättningar finns representerade när man undersöker internetanvändning och genom att använda forskningsmetoder på ett tillgängligt sätt så blir resultatet inkludering.

Läs hela avhandlingen!

Johansson, S. (2019). Design for Participation and Inclusion will Follow : Disabled People and the Digital Society (PhD dissertation). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.

Signe Tonér

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.