Förbättra stöd till barn med språkstörning

Datum: 30 January, 2023
Logopedi, Opinionsbildning

VLT 2023-01-26:

Liberalerna i Västerås kommun vill se bättre stöd för barn med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter.

Oppositionsrådet Roger Haddad och partikamraten Birgitta Åkerberg uppmärksammar bland annat bristande samverkan mellan region och kommun vilket leder till att barn och unga riskerar att falla mellan stolarna. När det gäller barn med språkstörning menar debattörerna att det är oklart vilket stöd föräldrar kan räkna med, vilket skapar oro både hos barn och föräldrar. Man betonar vikten av såväl skyndsam bedömning som av relevanta insatser.

När det gäller barn med språkstörning är det oklart vilket stöd föräldrar kan räkna med när behovet uppstår.

Liberalerna har nyligen gjort en interpellation i Västerås kommun där man till att börja med vill följa upp hur verksamheten fungerar inom förskolan, men i nästa steg berörs även skolan.

Läs hela debattinlägget!

Barn med språkstörning måste få ännu bättre stöd

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.