Föräldraperspektiv på tidiga insatser

Vi har tidigare skrivit om Anna Fäldts doktorsavhandling om tidiga insatser. En av delstudierna är en kvalitativ undersökning av föräldrarnas upplevelse av att delta i interventionen KOMiTID, som ingår i AKKtiv-paketet tillsammans med exempelvis KomIgång och KomFler. KOMiTID bygger på en kombination av hembesök, grupptillfällen och videoinspelade hemuppgifter som syftar till att stötta föräldrarna att … Continue reading Föräldraperspektiv på tidiga insatser