Fokus på språkstörning/DLD

Utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD (developmental language disorder) är betydligt vanligare än exempelvis autismspektrumtillstånd men fortfarande betydligt mindre känt bland allmänheten. För att råda bot på detta arrangeras sedan några år DLD Awareness Day en fredag i mitten av oktober. Den 15 oktober i år är det dags att sprida kunskap om språkstörning och dess konsekvenser. Teamet bakom … Continue reading Fokus på språkstörning/DLD