fMRI-data ger mer information om afasi

Datum: 10 April, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Penn State News: 

Afasi innebär inte bara en språklig problematik, även andra kognitiva funktioner påverkas. Om man ser språk som en del av den kognitiva förmågan snarare än en egen “modul” är det kanske inte längre lämpligt att prata om afasi som en renodlad språklig funktionsnedsättning? Hur kan detta synsätt påverka behandlingen?

Chaleece W. Sandberg använde funktionell MRI och fann att nätverk som har att göra med hörsel, motoriskt processande, uppmärksamhet och exekutiva funktioner inte var lika starkt sammankopplade hos personer med afasi som hos en kontrollgrupp med jämnåriga friska personer. Detta gällde även nätverk i delar av hjärnan som inte hade drabbats de skador som orsakat afasin.

Sandbergs studie är den första som använder hjärnavbildningstekniker för att ge stöd till en vidare syn på afasi och afasibehandling. Hon menar att när vi ska hjälpa personer med afasi att återfå språkfunktionen, behöver vi titta på hela systemet och fundera över faktorer som minne och uppmärksamhet och hur de kan påverka den språkliga återhämtningen/rehabiliteringen.

Artikeln är open access!

Chaleece W. Sandberg (2017). Hypoconnectivity of Resting-State Networks in Persons with Aphasia Compared with Healthy Age-Matched Adults. Frontiers in Human Neuroscience

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.