Fler logopeder behövs!

Datum: 9 February, 2018
Logopedi, Opinionsbildning

SVT:

Svenska Logopedförbundet menar att det behövs fler logopeder för att kunna ge den vård som rekommenderas i de nya nationella strokeriktlinjerna. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många logopeder i dagsläget och ordförande Ulrika Guldstrand menar att man behöver Öka utbildningstakten för att möta behoven.

– Logopedkåren har dubblats på 15 år och vi ser ingen ökad arbetslöshet, säger Ulrika Guldstrand.

Flera regioner uppger att de nya rekommendationerna om behandling vid afasi efter stroke kan bli svåra att uppfylla, ofta till följd av bristande logopedresurser, det vill säga att man behöver anställa fler logopeder för att klara uppdraget.

Socialstyrelsen har fått kritik för att ha räknat för lågt vad gäller hur många som kommer i fråga för intensiv språkbehandling.

Enligt Anna Lord, utredare på Socialstyrelsen har man tagit till sig av kritiken och kommer att justera upp siffrorna i slutversionen av riktlinjerna. Dessutom kommer logopedbehandling att registreras i det nationella kvalitetsregistret, så att man kan följa upp hur rekommendationerna efterlevs.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.