Fler logopeder behövs i Örnsköldsvik

Datum: 2 May, 2021
Logopedi, Opinionsbildning

Allehanda.se 2021-04-26:

För någon vecka sedan publicerades en insändare undertecknad av logopederna vid logopedmottagningen i Örnsköldsvik. Västernorrland har betydligt färre logopeder än riksgenomsnittet och logopederna finns huvudsakligen i regionens sjukhusvård. Logopederna skriver bland annat: “Nya och resurskrävande arbetsområden har tillkommit under senare år, väntetiderna ökar och vissa patientgrupper står helt utan våra insatser.” Man tar också upp de långa väntetiderna; i dagsläget är väntetiden för språklig utredning av skolbarn/vuxna upp till 2 år. Varken dyslexi- eller dyskalkyliutredningar görs i regionens regi och skribenterna saknar direktiv om var de ska hänvisa personer som söker sig till logopedmottagningen med dessa frågeställningar.

Nya och resurskrävande arbetsområden har tillkommit under senare år, väntetiderna ökar och vissa patientgrupper står helt utan våra insatser.

Vad gäller logopedi i regionens regi, menar skribenterna att logopeder bör finnas inom Barnhälsovården och inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Logopederna anser också att logopeder behöver finns inom Ö-viks kommunala hemsjukvård och inom vård- och omsorgsboenden. Dessutom behövs fler logopeder i förskolor och skolor.

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.