Nya riktlinjer kräver fler logopeder

Datum: 8 October, 2018
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Flera debattinlägg med Svenska Logopedförbundet, Afasiförbundet och lokala afasiföreningar som avsändare har publicerats i dagarna med anledning av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer “Vård vid stroke” .  I riktlinjerna finns för första gången rehabilitering som riktar sig till personer som har fått afasi.

Personer med afasi som kan tillgodogöra sig intensiv kommunikativ träning ska erbjudas detta, eftersom intensiv språklig träning ger bättre effekt än träning som sprids ut över längre tid. Dessutom ska kommunikationspartnerträning erbjudas, det vill säga insatser riktade till närstående för att de ska kunna stödja kommunikationen med personer som har afasi. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer kommer det att krävas att det skapas ytterligare 107 nya logopedtjänster i landet för att tillgodose behoven. Ur ett lokalt perspektiv skulle till exempel Gävleborgs län behöva fördubbla antalet logopeder som arbetar med afasi. Det är med all sannolikhet en lågt räknad siffra, enligt Svenska Logopedförbundet.

I Stockholm ledde Vårdval logopedi till en början till att antalet logopeder ökade i regionen, nu minskar de igen och mottagningar läggs ned. Logopederna i Stockholm uppmärksammade tidigt att de låga ersättningsnivåerna ledde till en undanträngningseffekt av tidskrävande grupper, som dem med afasi. Att ta emot personer med afasi blev en förlustaffär.

Läs debattinläggen och dela gärna vidare!

Norrtelje Tidning 3 oktober

Katrineholms-Kuriren 4 oktober

Upsala Nya Tidning 5 oktober

Kristianstadsbladet 8 oktober

Gefle Dagblad 9 oktober

Arbetarbladet 9 oktober

Södermanlands Nyheter 9 oktober

Östersunds-Posten 9 oktober

Jönköpings-Posten 9 oktober (länk saknas)

Eskilstuna-kuriren 10 oktober

Nya Länstidningen Östersund 10 oktober

Smålands Tidning (länk saknas)

Värmlands folkblad 12 oktober

Reportage i Norrköpings Tidningar

Insändare i Mitti-tidningarna, som delas ut till alla hushåll i Stockholm

 

En kartläggning i tidningen Logopeden visar att tillgången på logoped varierar stort över landet:

https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_3_2018_issuu/8

 

Dessutom påtalar logopeder att sväljsvårigheter efter stroke glöms bort i Socialstyrelsens riktlinjer:

https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_2_2018_issuu/14

 

Debattinlägg i Neurologi i Sverige av Margareta Gonzàlez Lindh och Margareta Bülow

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.