Fler kommuner behöver anställa logopeder!

Datum: 10 April, 2023
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Dagens Samhälle 2023-04-06:

En utbyggd elevhälsa med skollogopeder skulle innebära att fler elever fick det stöd de behövde för att nå kunskapsmålen, skriver Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström tillsammans med Dyslexiförbundets ordförande Catrine Folker samt Afasiförbundets/Talknutens ordförande Berit Robrandt Ahlberg.

I grundskolan beräknas 6 till 8 procent av eleverna ha en språkstörning/DLD och 5 till 20 procent ha dyslexi. Dessa svårigheter påverkar elevens prestationsförmåga inom alla ämnen. En utbyggd elevhälsa med skollogopeder skulle innebära att fler elever fick det stöd de behövde för att nå kunskapsmålen.

Logopeder bidrar redan i dag med sin kompetens i pedagogisk verksamhet. men stödet är ojämlikt fördelat och på många håll i landet lyser skollogopeder med sin frånvaro. Debattörerna vill se stärkta resurser till elevhälsan så att barn med funktionsnedsättning eller språkstörning/DLD får stöd i sin utveckling, bland annat genom att regeringen inkluderar logopeder som profession i den kommande satsningen på elevhälsan och att fler kommuner anställer logopeder i pedagogisk verksamhet. 

Läs hela debattinlägget!

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.