Vetenskapliga artiklar

Datum: 9 April, 2021
Uncategorized

Svenska logopeder är intresserade av att ta del av aktuell logopedisk forskning med klinisk relevans. Logopeden publicerar därför kamratgranskade vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga sammanfattningar av publikationer och master- och magisteruppsatser samt reportage om pågående forskningsprojekt.
Vetenskaplig redaktör är Joakim Körner Gustafsson

Författaranvisningar vetenskaplig artikel

Diskussion

Loader