Nätverksträff dysfagi: 25 oktober

Uncategorized

Reservera fredag den 25 oktober för Nationella dysfaginätverket som i år hålls i Malmö.
Dysfaginätverket riktar sig till alla logopeder och dietister som arbetar med ät- ochsväljsvårigheter. Syftet med dagen är kunskapsdelning, främja fortsatt arbete i arbetsgrupperna samt möjliggöra nätverkande mellan/inom professionerna och gentemot våra sponsorer.
Mer information kommer att spridas via sändlistor, sociala medier och professionsnätverk.
Kontaktpersoner:
Margareta Bülow margareta.bulow@med.lu.se
Lizett Norin lizett.norin@skane.se

Diskussion

Loader