Kliniska riktlinjer

Datum: 2 November, 2020
Logopedi

Logopedförbundet stöttar arbetet med att ta fram logopediska riktlinjer som i dagsläget finns för insatser vid stamning och för utredning av läs- och skrivsvårigheter. Ytterligare riktlinjer och arbetsbeskrivningar finns samlade på förbundets hemsida.

Diskussion

Loader