Färsk dysfagiartikel!

Datum: 25 April, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

I artikeln “Patient-reported outcome measures in dysphagia: a systematic review of instrument development and validation” har Patel och kollegor systematiskt granskat olika utfallsmått vid dysfagi i form av olika självskattningar. Totalt 34 olika mått uppfyllde kriterierna för att granskas, därav flera av hög kvalitet, bland annat för sväljningssvårigheter vid esofaguscancer och Parkinsons sjukdom, men man identifierade också brister i flera av måtten.

Detta är enligt författarna den första systematiska översikten av tillgängliga självskattningar inom dysfagiområdet och författarna menar att resultaten kan vägleda kliniker och forskare när det gäller att välja lämpliga utfallsmått.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.