Färsk doktorsavhandling!

Datum: 30 November, 2015
Kompetensutveckling

Logoped ochdoktorshatt numera medicine doktor Ketty Holmström disputerade nyligen i Lund. Hennes avhandling “Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning” visar att för flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning måste en bedömning av båda språken genomföras. Att tillämpa begreppsmässig bedömning, det vill säga att slå samman kunskapen barnet har på sina båda språk, ger en mer rättvisande bild av det flerspråkiga barnets förmåga.

 

I januari medverkar Ketty vid en utbildningsdag i Svenska Logopedförbundets regi, temat är språkstörning i skolåldern.

Länk till hela avhandlingen

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.