Färsk artikel: tal hos adopterade barn med LKG

Datum: 8 February, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Vi säger grattis till AnnaKarin Larsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin, som fått sin studie publicerad i International Journal of Language and Communication Disorders! AnnaKarin medverkade även vid den gigantiska ASHA-konferensen i november 2016 och fick där ta emot ett meriterande pris för en av de högst rankade postrarna bland konferensens 1900 postrar.

AnnaKarin jobbar även som BHV-logoped i Göteborg och södra Bohuslän.

Larsson, A.; Schölin, J.; Mark, H.; Jönsson, R.; Persson, C.  (2017). Speech production in 3-year-old internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate

Många adopterade barn, framför allt från Kina, har olika typer av läpp-, käk- och gomspalter. Hittills har kunskapen om talutvecklingen hos dessa barn, som dessutom är med om ett språkbyte, varit begränsad.  I Larssons studie har man jämfört tal hos adopterade barn med talet hos svenskfödda barn med samma typ av läpp- och gomspalt. Analysen visade att de adopterade barnen hade signifikant färre korrekta konsonanter jämfört med de svenskfödda barnen. De adopterade barnen hade dessutom mer glottala klusiler/frikativor och högre förekomst av problem med velofarynxfunktionen. Slutsatsen blir därför att adopterade barn med LKG av den aktuella typen bör behandlas som en särskild riskgrupp när det gäller talsvårigheter och att dessa barn noggrant bör följas upp under utvecklingen.

Läs också: Blogginlägg om ASHAs resurser kring LKG

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.