Färsk artikel om afasibehandling

Datum: 9 June, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Brady, Kelly, Godwin, Enderby och Campbell har i en nyligen publicerad Cochrane review-artikel gått igenom 57 tidigare studier med totalt 3002 deltagare. Översynen visar att logopedisk behandling vid afasi är effektivt vad gäller att förbättra funktionell kommunikation, läsning, skrivning och expressivt språk (jämfört med utebliven behandling). Hög intensitet, hög dos eller behandling över långa tidsperioder kan vara gynnsamt, dock kan det vara svårt att få patienterna att delta i behandling av mycket hög intensitet.  Författarna nämner att kvaliteten på tidigare studier många gånger kunde ha varit bättre och att fler studier med fler deltagare behövs.

Brady, M. C., Kelly, H., Godwin, J., Enderby, P. &Campbell, P (2016). Speech and language therapy for aphasia following stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews

 

 

 

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.