Farhågor kring vård för barn med ätsvårigheter

Datum: 10 March, 2022
Logopedi

Upsala Nya Tidning 2022-02-26/27:

På Folke Bernadotte regionhabilitering på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala finns sedan många år det så kallade Matlaget, ett multidisciplinärt team med logopeder, specialpedagoger och dietist. Hit kommer familjer för att hitta sätt att få barn med ätsvårigheter att närma sig mat.

Omkring 80 % av familjerna har varit utomlänspatienter men nu kan det vara slut på det. Region Uppsala planerar nämligen en eventuell omorganisation och flytt av verksamheten vilket enligt uppgift skulle innebära att vården för barn från andra regioner kommer att avslutas. Sedan årsskiftet har man satt stopp för nya remisser. Detta motiveras av att det är bättre att tillgodose behoven hos barnen i respektive hemregion så att region Uppsala kan fokusera på barn i den egna regionen.

Slutgiltigt beslut är ännu inte fattat och hos personalen i Matlaget finns en oro kring att verksamheten begränsas i de tilltänkta nya – och mindre – lokalerna.
-Vi har över 20 års beprövad erfarenhet och nu kommer vi att behöva ändra vårt arbetssätt, säger Anna Ås, specialpedagog.


– Vi kände oss så ensamma innan vi fick komma till Folke Bernadotte. Nu har vi fått hopp, vår son kommer börja äta så småningom. Jag tror inte hoppet skulle leva om vi inte fått möta den kompetens som finns på Folke Bernadotte, berättar en förälder.

I en insändare har nästan 200 föräldrar uttryckt sin bestörtning över planerna kring Matlaget och föreslår att Region Uppsala istället ska utöka verksamheten för att möta det stora behovet och för att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som teamet besitter.

Några av oss har varit där och vill dit igen, andra kämpar för att få igenom sin remiss. Nu rycks mattan undan våra fötter.

UNT 2022-02-26

Läs mer:

Barn svälter i Sverige – lägg inte ned räddningen (UNT, betalvägg)

Hjälp för barn med ätsvårigheter kan försvinna (UNT, betalvägg)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.