Lokalfacklig utveckling inom Svenska Logopedförbundet

Datum: 4 January, 2017
Fackligt, Kompetensutveckling

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne,därefter bildades Slof Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Härjedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller omvärldsbevakning och opinionsbildning på hemmaplan och utgör dessutom en plattform för kollegial och facklig samverkan oavsett var logopederna har sin anställning. Lokalföreningarna är ett viktigt bollplank för Slofs styrelse och även för valberedningen. Det är också lokalföreningarnas uppgift att utse delegater till förbundsmötet, som går av stapeln i maj 2017.

I början av hösten anordnades Slofs första ordförandeforum, där lokalföreningarnas ordföranden träffades tillsammans med representanter från Slofs styrelse och SRATs kansli för  att utbyta erfarenheter och knyta närmare kontakt. Under våren 2017 kommer befintliga lokalföreningar att hålla årsmöten med möjlighet för flera att engagera sig i styrelse eller i olika arbetsgrupper.

På Slofs hemsida finner du länkar till dina lokala kontakter och mer information om hur du går tillväga för att starta en lokal gren av Svenska Logopedförbundet. Vi hoppas förstås att alla regioner/län ska ha lokalgrenar av Svenska Logopedförbundet inom en inte alltför avlägsen framtid!

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.