Evidens kring tal- och oralmotorik/sensorik

Datum: 11 July, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer sammanställer evidensöversikter inom flera olika områden. Den färskaste rapporten Tal och oral sensomotorisk intervention publicerades i mitten av juni och berör behandling vid talavvikelser, sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor.

Rapporten bekräftar behovet av randomiserade och kontrollerade studier när det gäller tal- och oralsensomotorisk behandling inom habiliteringsverksamheten och man konstaterar att många behandlingsutvärderingar visserligen visar goda resultat, men har metodologiska brister. Det krävs fler studier, inte minst studier med stark evidensgrad för att kunna ge starka rekommendationer om oralsensomotorisk intervention.

Författarna betonar behovet av systematiskt arbete genom nationella kvalitetsregister, utvecklingsarbete och forskning. Rapporten har sammanställts av Madeleine Brodén, Margareta Gonzalez Lindh, Corinna Krüssenberg, Irvina Ristic och Agneta Rubensson med vetenskaplig handledning av Anita McAllister och Lotta Sjögreen.

Svenska Logopedförbundet länkar till svenska och internationella riktlinjer på vår hemsida!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.