Europeiska logopedidagen: svensk forskning om taldyspraxi och talapraxi

Datum: 4 March, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Årets upplaga av den Europeiska logopedidagen uppmärksammar taldyspraxi/-apraxi, en relativt ovanligt talstörning som kan drabba både barn och vuxna. 

Europeiska logopedidagen, copywright Svenska Logopedförbundet.

Europeiska logopedidagen, copyright Svenska Logopedförbundet.

Vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet bedrivs flera studier där olika aspekter av taldyspraxi och talapraxi studeras, både hos barn och vuxna. Både bedömningsinstrument och behandlingsmetoder utarbetas och prövas i projekten. Bland barn med taldyspraxi undersöks samsjuklighet med språkliga och mer generella motoriska problem och effekten av motoriskt inriktad behandling.I studierna av förvärvad talapraxi (vuxna) undersöks förekomst av tillståndet hos en serie patienter som drabbas av neurologisk skada. Vidare undersöks samband mellan talapraxi, afasi och skadelokalisation i hjärnan samt sjukdomsförlopp och avslutningsvis studeras även relationen mellan handapraxi och talapraxi.

Svenska Logopedförbundet publicerar denna text i samarbete med universitetslektor Ellika Schalling och docent Anita McAllister, Karolinska Institutet.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.