Europeiska logopedidagen: logopeder i barnhälsovården

Datum: 5 March, 2024
Logopedi

Region Örebro län 2023-03-05:

Region Örebro län uppmärksammar den europeiska logopedidagen den 6 mars i ett pressmeddelande där logopeden Johanna Karlhager intervjuas. Temat för årets logopedidag är samarbete med andra yrkesgrupper och vårdgivare.

Samverkan en viktig framgångsfaktor

Johanna Karlhager är logoped i Region Örebro län och jobbar mycket med andra yrkesgrupper. Just nu jobbar hon inom barnhälsovården och har i uppdrag att ge tidiga insatser inom språk- och kommunikationsutveckling inom barnhälsovården. Hon menar att temat för årets europeiska logopedidag är bra eftersom det belyser alla olika samarbeten och kontaktytor som logopeder kan ha.

Johanna Karlhager jobbar som logoped inom barnhälsovården i Region Örebro län (foto: privat).

– Oavsett inom vilket område man är verksam kommer vi ofta mycket längre när vi har bra samarbeten med andra yrkesprofessioner. Som logoped kan det variera mycket vilka professioner det är beroende på var och hur man arbetar, säger Johanna Karlhager

Nystartat projekt

Under 2023 började Johanna jobba på den nystartade enheten Barn- och ungdomsenheten nära vård. Det har medfört att Johanna och hennes logopedkollegor har fått börja verka på nya arenor.

– Vi har i uppdrag att ge tidiga insatser inom språk- och kommunikationsutveckling inom barnavårdscentralens verksamhet. Uppdraget innefattar även hälsofrämjande och förebyggande insatser där familjecentralerna är fantastiska samarbetspartners. Vårt arbete är nytt i vår region och även ganska unikt i landet, berättar Johanna.

Multiprofessionellt samarbete

På barnavårdscentralen samarbetar logopederna med flera olika professioner så som sjuksköterskor från barnhälsovården, barnläkare och psykolog. Man har också regelbundna samverkansmöten där även specialpedagoger och rektorer från förskolorna finns med. På familjecentralerna samverkar logopederna dessutom med kommunanställda pedagoger och kuratorer.

Vikten av tidiga insatser

– Forskning visar att tidiga och främjande insatser har en mycket god effekt på alla barns språkutveckling. Att uppmärksamma och stötta föräldrar i hur de i vardagen kan ge bästa språkstimulans och på så sätt bästa språkliga förutsättningar till sina barn känns som ett väldigt viktigt uppdrag. I de allra flesta fall handlar det om att man som förälder är medveten om att språktillägnandet sker här och nu och tar tillvara de små men många tillfällena till språkande med sitt barn i vardagen. , säger Johanna i intervjun.

Läs hela pressmeddelandet!

Unikt projekt har fått in logopeder inom barnhälsovården

Läs också:

En intervju i tidningen Logopeden 2023 med Johanna Karlhager med flera logopedkollegor i Region Örebro län där vi får veta mer om bakgrunden till projektet.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.