Europeiska logopedidagen: förbättra rehab vid afasi!

Datum: 4 March, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi, Opinionsbildning

Akademiska sjukhuset, Uppsala: 

Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering och logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom logopedi vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av Europeiska logopedidagen 6 mars.

– Efter kartläggningen har ett åtgärdsprogram tagits fram. Målet är att förbättra bedömning och behandling av afasi. Som ett första steg har vi tagit fram ett evidensbaserat material för bedömning av språk- och kommunikationsförmåga, aktivitet, delaktighet och livskvalitet som ska användas i hela länet. Dessutom ska journalmallar utformas som gör det möjligt att utvärdera och kvalitetssäkra vården, säger Monica Blom Johansson, medicine doktor och logoped på Akademiska sjukhuset som tagit fram lägesrapporten.

Enligt rapporten saknas tillräckligt med logopeder i länet och många personer med afasi samt deras anhöriga skulle behöva mer och snabbare insatser. Dessutom är kvaliteten på insatserna för personer med afasi ojämn. Logopederna använder inte alltid de senaste, evidensbaserade arbetssätten vilket bland annat beror på att man prioriterar patientarbete före fortbildning. Monica Blom nämner att arbete med framtagande av nationella kliniska riktlinjer för afasibehandling pågår, ett arbete som Slof stöttar.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.