Europeiska Logopedidagen: ätsvårigheter hos barn

Datum: 5 March, 2017
Logopedi, Opinionsbildning
ätsvårigheter

Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet

Den 6 mars, på den Europeiska logopedidagen, uppmärksammas sväljsvårigheter/dysfagi av logopedförbund i hela Europa. I Sverige vill vi också öka medvetenheten om ätsvårigheter hos barn. Ätsvårigheter kan bero på nedsatt munmotorisk funktion, annorlunda uppfattning av smak och konsistens, sjukdomar/skador eller svårigheter med samspel och kommunikation i måltidssituationen.

Logopeder utreder, behandlar och ger råd kring ätsvårigheter hos barn. Logopeder finns på logopedmottagningar, på barn- och ungdomshabiliteringar, ibland inom barn- och ungdomsmedicin och allt oftare inom elevhälsa.

Hälso- och sjukvårdens insatser till barn med ätsvårigheter varierar och tyvärr är omhändertagandet inte likvärdigt ur ett nationellt perspektiv. Ofta behövs ett multidisciplinärt team för bästa möjliga insats för dessa barn.

 

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.